Lysbilder ved Helga Eide og Stein Simenstad

Fortelling om den nedlagte gruvedrifta ved Geir Arne Strand

Utstilling av malerier med Svalbard-motiver ved Kurt Edvin Blix Hansen

Utstilllng av ulike Svalbard-effekter ved Arne Langerød

 

Enkel servering.