Telenor moderniserer mobilnettet!

Det planlegges nå arbeid på basestasjonene i Beiarn med oppstart 10.04.2024 kl. 08:00 og er forventet ferdig 20.04.2024 kl. 16:00. Det er størst sannsynlighet for forstyrrelser i dagene rundt 18.04.2024.

Berørte områder som vil kunne oppleve periodevis redusert kvalitet eller manglende dekning i forbindelse med arbeidet er: 
Morhausen
Nesliveien
Langvatnet
Gåsvatn