Fra å være tilnærmet «dårligst i klassen» på både mobil og fiber, vil Beiarn kommune i løpet av 2022 ha en dekningsgrad som ikke mange distriktskommuner har.
Dekningsdirektør Telenor Mobil, Bjørn Amundsen og prosjektleder Dekning, Pål H. Lukashaugen var i Beiarn på tirsdag for å markere åpningen av ny mobilsender på Hammernes. Dette er ferdigstillelse av anlegg nummer 2 av i alt 6 nye mobilsendere.

Med bakgrunn i målsetting om å stenge ned kobbernettet innen 31.desember 2022, ble det sett på hvordan løse leveringsplikten på tale som Telenor har.
Gjennom et samarbeidprosjekt mellom Beiarn kommune og Telenor ble det besluttet å bygge ut 4G i hele kommunen. Topp moderne utstyr, klargjort for fremtidens 5G, vil være etablert i løpet av neste år.

Ferdigstillelsen av mobilutbyggingen er noe forsinket. De opprinnelige planer var at utbyggingen skulle være avsluttet innen kommende årsskifte, men litt Cocid-19 og litt andre uforutsette utfordringer har forskjøvet ferdigstillelsen til 2022.

Telenor skal ha ferdigstilt sin overgang til 5G senest innen sommeren 2024.

Når det samtidig bygges ut fiber til alle husstander og fritidsboliger som ønsker det, vil dette sikre alle i Beiarn kommune et meget godt tilbud, både på tale og nett.
Samtidig vil det også gi brukere av Trygghetsalarmer et godt og sikkert tilbud, noe som er av stor betydning for Beiarn kommune.
Satsningen på denne type infrastruktur er av stor viktighet for Beiarn, både som kommune med frisk satsning mot fremtiden og ikke minst for næringslivet og muligheten for etablering av nye arbeidsplasser.