Tidligstemming

Ordningen er ment for de som ikke har anledning til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen. 
Skal du stemme før forhåndsstemming starter må du avtale tid med servicetorget på kommunsehuset, der stemmen også avgis. Ring 75569000 for å bestille tid.
Ved tidligstemming er valglistene ikke klare, så du vil kun kunne stemme på partiet uten å kunne gjøre endringer. Du kan tidligstemme fra 1.juli.
 

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 10. september.

I forhåndsstemmeperioden kan du stemme i valglokaler over hele landet. I Beiarn foregår forhåndsstemming på servicetorget på kommunehuset mellom klokka 10.00 og 14.00 mandag til fredag.

Husk at det ikke er mulig å angre på stemmegivningen. Dersom du forhåndsstemmer kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.