Beiarn kommune har mottatt den triste melding om at Asbjørn Jørgensen døde 12. august.

Asbjørn var en viktig og kunnskapsrik politiker i kommunen i nesten 40 år, før han 2007 valgte å tre ut av lokalpolitikken.  Asbjørn Jørgensen har hatt mange verv og posisjoner gjennom sitt lange virke, og vi vil her nevne noen:

Asbjørn har vært medlem av kommunestyret og formannskapet i 32 år, 14 av disse årene som varaordfører.  Som leder i Valgstyret har han loset kommunen gjennom 14 valg. Han har vært Nordlands representant i landsstyret og arbeidsutvalget i Utmarkskommunenes sammenslutning i 6 år og styremedlem i Sjøfossen Energi AS i 12 år.

Asbjørn var også engasjert utenom de verv han fikk gjennom kommunen. Han har hatt styreverv i Beiarn Senterparti, i Beiarn Landbrukslag, Nord-Norges Salgslag og Sør-Salten Forsøksring, for å nevne noen.

Ved Asbjørn sin bortgang har Beiarn kommune mistet en av våre mest betydningsfulle samfunnsbyggere, og vi vil minnes han i takknemlighet.

Beiarn kommune vil takke for all tid og engasjement Asbjørn har lagt ned i arbeidet for Beiarsamfunnet og all kunnskap og klokskap han har delt med oss.