Den er sammensatt av treverk med følgende dimensjonering:

30 stk. ca. 65 x 200 x 4800 mm.         27 stk. ca. 65 x 150 x 5200 mm.

10 stk. ca. 65 x 150 x 1250 mm.         10 stk. ca. 65 x 150 x 800 mm

 

Selges til høystbydende.

Kjøper må selv få den fraktet fra stedet, senest en uke etter avtale om kjøp er inngått.

Bud i lukket konvolutt, merket med «bud-landgang» må være levert til Beiarn kommune, servicetorget, innen tirsdag 28.06.2022 kl. 12.00.

Sprsmål kan rettes til:
Freddy Olsen
Leder drift
755 69 000 / 917 94 401
freddy.olsen@beiarn.kommune.no