Kvalitetsutvikling i skole

Beiarn kommune har fått tilbud fra Statsforvalteren om å være med i Oppfølgingsordningen 2022-2025 for skolene. Gjennom ordningen får kommunen tilbud om statlig støtte og veiledning for en periode på tre år.

Målsettingen med oppfølgingsordningen er at kommunen med statlig støtte skal bygge kapasitet og kompetanse for å drive kvalitetsutvikling i tråd med nasjonale føringer. Målene for grunnskoleopplæringen er at:

  • Alle har et godt og inkluderende læringsmiljø.
  • Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial.
  • De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse.
  • Alle lykkes i opplæringen og utdanningen.

Denne muligheten har Beiarn barne- og ungdomsskole sammen med Beiarn barnehage allerede tatt imot, og har begynt å jobbe med. Arbeidet skjer sammen med Statsforvalteren, Nord Universitet og Utdanningsdirektoratet.

Gjennom arbeidet får kommunen tilgang til en verktøykasse med ulike virkemidler. Ulike eksisterende tiltak i skolen kan i tillegg styrkes. Det er et kvalitetsutviklingsarbeid som skolen skal gjøre kontinuerlig, og som gir sikkerhet for at skolen leverer god kvalitet på tjenesten undervisning og opplæring.

 

Kommunen skal i prosjektperioden bygge kapasitet og kompetanse for å drive med kontinuerlig kvalitetsutvikling

Dette innebærer at kommunene identifiserer utfordringer, og setter i verk tiltak som fører til kvalitetsforbedring. Deltagelse i oppfølgingsordningen skal underbygge og støtte arbeidet som skjer i de øvrige kompetanseordningene, skriver UDIR som peker på at «kvalitet i skolen» ikke forklares med faktorer i skolen alene. Tilstanden i grunnskoleopplæringa og den videregående opplæringa er knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø.