Det kommer mange henvendelser om at «vi gror igjen» i Beiarn, og at det er nesten umulig å få et glimt av vår stolthet Storåga når vi ferdes langs hovedveiene. Samtidig nærmer det seg ny fiskesesong, og Beiarelva SA vil gjerne at det legges godt til rette for fiskende gjester.

Grip sjansen nå: Entreprenør Jan-Helge Einan påtar seg å tynne i vernskogen langs Storåga – på grunneiers og vernskogens premisser.
Dette gjør han vederlagsfritt mot at han får med seg alt virke, dvs. hele treet.

Det vil bli brukt maskiner både til hogst og til flising. Det krever at det ved behov må brøytes veg til elvekanten. Hogsten vil foregå nå i mars og så lenge det er mulig å kjøre på frossen mark uten å gjøre skade på dyrka jord eller skogsbunn.

Interesserte grunneiere som vil vite mer og evt. tegne avtale om rydding,  kan ta kontakt med Beiarelva SA tlf. 75568899 eller Jan-Helge Einan direkte, tlf. 97724927.
Tiltaket er et samarbeid mellom entreprenøren, Beiarelva SA og Beiarn kommune.

Med vennlig hilsen
Beiarn kommune

Anne Maren Wasmuth
Leder plan og forvaltning avd. teknisk/landbruk

Tlf. arbeid: 755 69 085
Mobiltlf.: 480 92 659