I dag går det buss fra Storjord klokken 18.23 mandag – fredag i korrespondanse med buss fra Bodø. Dette kjøres slik:

  • Til Tollå på Os siden av elven med bestilling videre til Leiråmo mandag, onsdag og fredag
  • Til Tollå på Osbakksiden av elven med bestilling videre til Øvre Tollådal tirsdag, torsdag og fredag.

Turene kjøres som ordinær rute i en fast og forhåndsplanlagt trasè der reisende kan gå på og av bussen langs hele denne trasèen. Erfaringen er at det i all hovedsak er påstigende på Storjord og de fleste kommer med bussen fra Bodø.


Fra 02.01.2023 endrer vi dette tilbudet til en mer fleksibel løsning.

Heretter vil det være slik at det fortsatt er buss fra Storjord mandag – fredag i korrespondanse med ettermiddags buss fra Bodø som før. Det vil kun være påstigning på Storjord og avstigning ellers. Reisende vil bli kjørt dit de skal innenfor området fra Storjord og sørover mot Tollå og Leiråmo.

Ettersom dette er tenkt kjørt med en buss vil reisetiden variere etter hvor de reisende skal.
Samtidig vil reisende på hverdager komme seg dit de ønsker i denne delen av kommunen.

Denne løsningen gir også en miljøeffekt ettersom det uten reisende heller ikke vil kjøre buss.
Unødvendig kjøring vil på denne måten bli unngått.

 

Slik vi ser det vil dette gi et forbedret tilbud.
Tilbudet blir mer fleksibelt enn det er i dag.
Reisetiden vil bli litt mer uforutsigbar og kan kanskje øke i enkelte tilfeller.
Dette vil være avhengig av hvor mange som bruker tilbudet og hvor de skal.
Er det flere reisende vil det kunne gi omveier for enkelte, men de vil likevel komme seg dit de skal de dagene bussen går (mandag – fredag).