Gårdbrukere som gjør en innsats for å unngå å kjøre på eller spre gjødsel over reirene til storspove og vipe, kan få regionalt miljøtilskudd. Fuglene er nå kommet tilbake til hekkeplassene, og vi oppfordrer gårdbrukerne til å følge med på fuglenes aktivitet og merke av hvor reirene er før graset blir for høyt. 

Tiltak som er aktuelle er 

  • Å kjøre utenom og dekke til reir under gjødsling
  • Å passe på at gjødselslange ikke trekkes over reiret
  • Å utsette slåtten til fuglene har fått ungene ut av reiret
  • Å tilpasse kjøremønster under slått, slik at fuglene kan komme seg unna


Registrer reir nå
Plasseringen av reir skal kartfestes med geolokalisert foto. Dersom du har problemer med å geolokalisere med foto, ta kontakt med landbrukskontoret, så finner vi en løsning (eller spør en ungdom med smarttelefon!).

Det er også ønskelig å registrere observasjoner og hekking i artsobservasjoner.no (men det er ikke et krav).


Søk om tilskudd
I søknadsskjemaet for miljøtilskudd (RMP) ligger ordningen under § 16 Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl. I søknaden oppgir du hvilken art du har tilrettelagt for og hvilke tiltak du har gjennomført. Enkleste måte å finne skjemaet på, er å gå inn på Landbruksdirektoratets hjemmesider og finne ordningen der.

Tilskudd beregnes per dekar, med ett dekar per reir. Foreløpig tilskuddssats er 2 000 kr (kan bli justert når samla søknadsomfang er klart).

Søknadsfristen er 15. oktober, men søknadsskjemaet er åpent fra 15. september (Altinn).

Kontakt kommunen hvis du har spørsmål om miljøtilskudd.

Mer informasjon finner du her:  Merk reir så du kan kjøre utenom | Statsforvalteren i Nordland

 

Vipa er en kritisk truet art. Storspoven er en sterkt truet art.  Håper mange blir med på dugnaden!

Anbefalte slåttemønster:
wcYi 9Ibu 7zgngAAAABJRU 5ErkJggg==