Har dere planer om å sette i gang med en aktivitet/ arrangement eller har dere avlyst og tapt inntekter under covid-19?

Lag og foreninger kan søke her. Ordningen gjelder fra 1. januar til 31. oktober 2021. Søknadsfristen er 15. november 2021.

 

https://lottstift.no/nb/nye-tilskuddsordninger-for-frivillighet-og-idrett-som-folge-av-covid-19/