Trafikksikkerhet og opplæring.

Eksempel på holdningsskapende tiltak kan være kampanjer, temadager, informasjonsmøter eller lignende. Sykkelopplæring er et eksempel på tiltak som kan forebygge skader i trafikken. På nettsiden Sykkeldyktig.no finnes det viktig og nyttig informasjon for både lærere og foreldre.

Nettsiden til Trygg Trafikk har også mye materiell som kan benyttes til ulike tiltak.

Eksempel på tiltak:

Sykkelopplæring:
-  Reglement
-  Hjelmbruk
-  Lysbruk
-  Synlig syklist og konkurranser
Besøke sykkelgård i Bodø, Mosjøen eller Brønnøysund
-  Refleksopplæring:
-  Refleksjakt
-  Refleksaksjon og demonstrasjon
-  Natursti med refleks.
-  Refleksdag – for eksempel markere den nasjonale dagen som er den tredje torsdag i oktober hvert år.
Sikring av barn i bil – Temamøter på Helsestasjon, barnehager, idrettslag o.l
Trafikksikkerhetsseminar - Frivillige foreninger, idrettslag o.l. 
Aksjon Skolevei – trafikksikkerhet til/fra skole
Trafikksikkerhetsdag i kommunen
Andre små og store tiltak som fremmer gode holdninger i trafikken

Søknadsfrist for holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak er 1. september

  • Må gjennomføres og rapporteres innen 20. desember

Søknadsfrist for prosjekt trafikksikkerhetstiltak er 15. september og 15. november

  • Kan få en tidsramme på inntil 12 mnd.

Les mer om retningslinjene for tilskuddsordningene. Søknadene skal leveres elektronisk.

Tilskudd til trafikksikkerhet - Nordland fylkeskommune (nfk.no)