Har du/dere en god idé som kan ha en positiv innvirkning på barn og unge i Beiarn? Bufdir sin tilskuddsordning “Tilskudd til inkludering av barn og unge” nå er lyst ut for 2023!

Søknadsskjema finner dere HER

Søknadsfristen er 18. november 2022.  
 

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.
Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.
Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.
 

Kontaktpersoner i Bufdir:
Oversikt over kontaktpersoner for ordningen finner dere her.  
 

Hvem kan søke?
Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen.
Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet
 

Dere kan lese mer om ordningen og den tilhørende forskriften her: 

Tilskuddsordningens nettside 

Forskrift om tilskudd til inkludering av barn og unge 

Veileder for søkere