Beiarn kommune har meldt seg på ordningen hos Bufdir der offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd til inkludering av barn og unge.

Søknadsfrist for 2024: Bufdir lyser ut tilskuddsordningen i midten av oktober. Søknadsfrist kunngjøres senere, men vil være ca midt i november.  De som ønsker å søke om tilskudd vil få mer informasjon om ordningen for 2024 på denne siden: https://www.bufdir.no/tilskudd/inkludering-av-barn-og-unge/

Søknadskjema ligger i tilskuddsportalen hos Bufdir. Det er Bufdir som behandler søknadene men kommunen skal rangere dersom det sendes inn flere søknader av andre aktører enn kommunen selv. Ungdomsrådet skal gis anledning til å uttale seg om rangeringen.

«Fritidserklæringen» slår fast at både regjeringen, kommunene og frivilligheten skal arbeide for at alle barn får mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Spørsmål om ordningen kan rettes til oppvekst og kulturenheten- kontaktperson Kari-Marie S. Stenmark, 48160037.