Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2019  fra Sametinget, gjennom ordningen - Freda samiske bygninger i privat eie– Tilskuddene er underlagt Riksantikvarens regelverk for tilskudd og gis som tilskudd til tiltak som utføres i 2019.

 

Hvem kan få tilskudd:

- Private eiere av freda samiske bygninger

- Private eiere av særlig verneverdige samiske bygninger/anlegg i kystlandskap

- Arrangører av kurs/opplæring i antikvarisk istandsetting

 

Søknadsfrist er 3. desember 2018

 

Søknadsskjema og ytterligere informasjon om ordningen finnes på Sametingets nettside sametinget.no eller kan nås direkte ved å følge denne linken:

 

https://www.sametinget.no/Tilskudd-og-stipend/Tilskuddsmidler-2019-Freda-samiske-bygninger-i-privat-eie

 

 

Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskapa kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.