Før helga fikk Ketil Kristoffersen, leder i Mannskoret, og ordfører André Kristoffersen, overrakt takke-plakett og signert flagg som takk for det generøse bidraget etter Kulturkvelden. Der lagde flere av de ukrainske flyktningene bosatt i bygda mat til inntekt for hjemlandet sitt. Midlene ble blant annet brukt til innkjøp av nye aggregat som har vært til stor hjelp i Ukraina. Serhii Lukianchuk reiste selv ned til Ukraina med aggregat og annet utstyr i jula, og kunne vise bilder som viste at pengene var kommet til nytte i Ukraina.
"TAKKNEMLIGHET" til innbyggerne i Beiarn kommune i Kongeriket Norge. På vegne av staben og meg selv, vil jeg uttrykke min takknemlighet for den uvurderlige hjelpen dere gir til tjenestemennene til de væpnede styrkene i Ukraina i denne vanskelige tiden for landet – under den fiendtlige invasjonen av den russiske føderasjonen på territoriet til uavhengige Ukraina.
Vennlig hilsen, Lederen for Dnivprovsky regionale territorielle senter for rekruttering og sosialpolitikk i byen Kiev. Oberst Oleksandr Maiboroda»
Serhii var rørt til tårer under overrekkelsen, og ordføreren takket tilbake for at vi som lever trygt her i Norge, mens vi ser på alt som skjer i Ukraina, har mulighet til å bidra med direkte støtte der det trengs, enten det er med innsamling av soveposer eller pengestøtte.
Vi ønsker med dette å viderebringe takknemligheten som flyktningene i Beiarn føler overfor folket og kommunen de har kommet til.
Flagget og plaketten er til oss alle.
ukrainertakk1.jpg
ukrainertakk 2.jpg