frisklivlogo

For trening i treningstudioet til Friskliv - Beiarn kommune har vi innført krav om opplæring i bruk av styrkeapparater for ungdom mellom 15 og 18 år.

For å få kjøpt treningskort må altså dette gjennomføres for denne aldersgruppen, eventuelt at det kan vises til tidligere opplæring her eller et annet sted.

Vi starter med disse kursene i desember, og de vil bli ledet av fysioterapeut.

Kurset har varieghet på 1-2 timer, og vil foregå på onsdagsettermiddager.

Andre interesserte kan også få tilbud om denne opplæringen. Meld din interesse så finner vi en onsdag som passer for deg.

Kontakt Therese Maria Brodersen på telefon 75 56 91 32 eller 48 23 03 19