Torsdag på Klubben


Klubben skal nå ha en prøveperiode hvor vi har åpent på torsdag istedenfor fredag.
I tillegg skal åpningstidene være fra kl:15-21.
Det vil si at klubben er åpen når skolebussen kommer til Moldjord!

Det blir servert middag til alle som kommer, og det blir mulig å jobbe med skolearbeid eller andre prosjekter.
Jeg er allerede i dialog med flere lag og foreninger, samt andre aktører angående muligheten for å holde forskjellige kurs på klubben.

Jeg ser for meg at vi kan lage en viktig sosial kunnskapshub for alle ungdomsskoleelever i Beiarn her.
Samtidig vet jeg at videregåendeelver som kom til klubben på fredager vil gå glipp av dette.
Jeg har begynt å undersøke andre muligheter vi kan tilby de det gjelder, og kommer tilbake med oppdatering på dette snart!

Chris Winfield

Torsdag på Klubben.png