Kommunestyret har sendt ut forslag til viktig plan for ei positiv utvikling i kommunen, Kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2030. Nå ønsker politikerne at akkurat du skal engasjere deg i kommunens veivalg og framtid. Fram til høringsfrist 1. september, presenteres et satsingsområde hver uke på facebook, som politikerne ønsker dine meninger om. Her kommer første satsingsområde:

Unge og unge familier
• Ett levende lokalsamfunn.
• Bærekraftig knutepunktsutvikling med samling av ressursene og tilrettelegging for et godt bo- og oppvekstmiljø.
• Et moderne og framtidsretta skolebygg gir bedre læringsmiljø.

Framtids-Beiarn har behov for flere arbeidende hender. For unge og unge familier skal Beiarn være attraktiv som tilflyttersted og bosted. Barn og unge voksne er den viktigste ressursen vi har. De er fremtidens innbyggere, naboer, ansatte og næringsdrivende. Solide tjenester til innbyggerne vil gi tilhørighet og trivsel som gir ønske om å bo og leve her. Stikkord er knutepunktsutvikling, bomiljø, folkehelse, moderne møteplasser og skolestruktur.»

Hvorfor skal vi satse på dette, eller hvorfor skal vi ikke satse på dette? Begrunn dine synspunkter og kom gjerne med alternativer. Vi utfordrer innbyggere, hytteeiere, næringsliv, lag og foreninger til å ta diskusjonen.

 

Svar sendes til post@beiarn.kommune.no. Ikke bruk kommentarfeltet, send en mail, eller bruk messenger til korte innspill. Administrator forbeholder seg retten til å slette eventuelle kommentarer med upassende innhold. Alle innspill vil bli arkivert i kommunens offentlige arkiv.

Høringsfristen er satt til 1. september. Du finner hele høringsdokumentet under «kunngjøringer» på Beiarn kommunes hjemmesider.