Koronasituasjonen har medført avlysning av en rekke arrangement siden 2020. Det er synd, for vi trenger sårt felles opplevelser og gode møter i disse tider. Beiarn kommune ønsker å bidra til at 17. Mai fortsatt skal være et godt og samlende arrangement. Kommunen vil derfor støtte og oppmuntre lag og foreninger til å ta oppgaven som arrangør, i samarbeid med FAU på Beiarn barne- og ungdomsskole. Kommunen vil bidra med et tilskudd på kroner 15.000 til det laget/foreningen som tar oppgaven. (Inntekter ved evt. matsalg, bør tilkomme FAU).

Arrangøroppgaven innebærer å planlegge og gjennomføre 17. Mai med de tradisjonelle oppgavene, samt planlegge og arrangere et alternativ program hvis det ordinære ikke kan gjennomføres.

 

 • Sette tidspunkt, pynte med faner, flagg, innkjøp av krans mv.

 • Organisere bevertning, underholdning, leker mv.

 • Klargjøring av lokaler, organisering av evt. salgsboder/leker og opprydding/rengjøring

 • Flaggheising med Hornmusikkforeningen Tempo

 • Kransnedleggelse av ordfører ved Bautaen. Hornmusikkforeningen Tempo spiller

 • Hornmusikkforeningen Tempo spiller i Løssiheimen, Storjord boligfelt, Beiarn sykehjem og Holmentunet.

 • Klargjøre enkel frokostservering til Tempo

 • Gudstjeneste, der Beiarn Mannskor deltar.

 • Organisering og oppstilling av 17. mai-tog eller alternativ tog

 • Tale ved Ordfører

 • Tale ved elever fra skolen.

 • Øvrig program

 

Beiarn kommune vil være behjelpelig med å knytte kontaktpersoner, samt trykke og distribuere 17. Mai-programmet.Interesserte arrangører sender søknaden til post@beiarn.kommune.no . Svarfrist: 2. april.

Tilskuddet utbetales etter gjennomført arrangement.