Beiarn kommune ønsker gjennom Kunst- og kulturstipendet å stimulere til kulturell aktivitet.
I den utstrekning kommunestyret stiller midler til disposisjon, deler Plan- og driftsutvalget hvert tredje år ut ett kulturstipend på kr. 20.000,-. 

Kunst- og kulturstipendet tildeles aktive eller ledere som har sitt virke innen kommunen, og som gjennom sitt virke har gjort seg bemerket på det kulturelle område. Stipendet skal kun tildeles enkeltpersoner. Enkeltpersoner kan søke om kulturstipend, eller lag og foreninger kan foreslå kandidater.
Stipendet skal deles ut i 2024.

Frist for å komme med forslag til kandidater: 1. september.


Vedtekter - Kunst og kulturstipend - vedtatt 14.12.22 

REGLER FOR TILDELING AV BEIARN KOMMUNES KULTURSTIPEND 
1. For stimulering av kulturell aktivitet har Beiarn kommune som virkemiddel innstiftet ordningen med kunst og kulturstipend. 
2. I den utstrekning kommunestyret stiller midler til disposisjon, utdeler Plan- og driftsutvalget hvert tredje år ett kunst- og kulturstipend på kroner 20.000. Enkeltpersoner kan søke om kunst og kulturstipend, eller andre kan foreslå kandidater.
3. Kunst- og kulturstipendet tildeles aktive innen kulturfeltet i kommunen, og som gjennom sitt virke har gjort seg bemerket på området. Stipendet kan også brukes til å støtte personer som utdanner seg innen kulturfeltet og etablerer seg i Beiarn. Stipendet skal kun tildeles enkeltpersoner. 
4. Det fastsettes en frist hvert tredje år for innsending av forslag om tildeling av kunst og kulturstipend.
5. Kunst og Kulturstipendet kan normalt ikke tildeles samme person mer enn en gang. Plan- og driftsutvalget kan gjøre unntak når særlige grunner taler for det.
6. Plan- og driftsutvalget avgjør i møte med vanlig flertall hvem kunst og kulturstipendet skal tildeles. Avgjørelsen kan ikke påklages

 

 

Tidligere stipendvinnere:
2020 -  Anders Forstun/Ove William Utheim og Ronja Kristensen
2018 – Margareth Troli
2015 - Andreas Brodersen Strand
2012 - Martin Vilhelmsen og Olav Johan Hemminghytt
2007 - Inger-Katrin Kolvik Larsen og Andre Johnsen Navjord
2006 - Magnus Stensland
2005 - The Young Ones og Knut Rønnåbakk
2004 - Dan Remy Karlsen
2003 - Thore Steen og Nedre Beiarn Idrettslag v/trenerne
2002 - Gry Helen Sivertsen
2001 - Sunniva Lotte Wormsen
2000 - Tom Uglefjell
1999 - Arnt Erik Aune og Arild Tollånes
1998 - Espen Leirvik og Per Pedersen
1997 - Tina Haugmo Trones og Ørjan Kristensen