For å hjelpe lokale bedrifter med likviditeten i disse utfordrende Corona tider, har Beiarn kommune besluttet å utsette betalingsfristen på kommunale næringslån med 6 mnd.
I vanskelige tider er likviditetsutfordringen stor for mange små foretak og kommunen ønsker på denne måten å bidra til at de lettere kommer seg over Corona utfordringen.

Dette kommunale tiltaket kommer i tillegg til den sentrale krisepakken som det er blitt enighet om i Stortinget.