Hjemmesykepleien vil fortsatt kjøre ut middag til dem som benytter seg av dette tilbudet, og hjemmesykepleien vil ivareta hjemmehjelpsoppgaver til brukere med store behov.
Vil også minne om at dersom du har feriegjester på besøk, vil ikke hjemmehjelpen komme å vaske hos deg.