Skal du besøke noen på kommunehuset? Da henvender du deg i servicetorget, det befinner seg like innenfor hovedinngangen.
Servicetorget tar kontakt med den du søker og undersøker om de er klare til å ta imot besøk.

Inngangene mot veien, ved ansatteparkeringen, vil heretter være låst, og skal bare benyttes av ansatte.