Beiarn barnehage og Beiarn barne- og ungdomsskole ønsker kontakt med deg som kan være tilkallingsvikar i forbindelse med sykefravær og permisjoner. Ved sykefravær er det behov for vikarer som kan trå til på kort varsel, og man kan bli oppringt samme morgen eller kvelden før. Vi trenger voksne som er tilstede for barn. Det betyr at ved fravær er vi helt og holdent avhengig av gode vikarer som ønsker å bidra til en menighetsfylt og trygg hverdag for barna.

 

Krav til deg

  • Over 18 år
  • Godkjent politiattest (barnehagen er behjelpelig med å søke om attest)
  • Delta aktivt i alle gjøremål i barnehagen, og der skolen har behov
  • Være glad i å være ute i all slags vær
  • Det er en fordel om du har relevant utdanning eller praksis fra arbeid med barn

Vi tilbyr

  • Tarifflønn
  • Veiledning
  • Engasjerte og inkluderende arbeidskollegaer

 

Ta kontakt med for å avtale møte der du får presentert deg og får en omvisning på våre avdelinger.

 

Barnehagen:

Styrer Aino Sande, telefon: 90369926

Aino.helen.sande@beiarn.kommune.no

Skolen:

Undervisningsinspektør Knut Rønnåbakk telefon 47252074

Knut.ronnaabakk@beiarn.kommune.no