Den store aksjonsdagen er 5. mai hvis snøforholdene vil det slik! Vi oppfordrer alle innbyggerne i Beiarn til å delta i aksjonen. Selv om det er en strandryddeaksjon er det like aktuelt å rydde langs Beiarelva og i fjorden for å hindre at plast og annet søppel forsvinner til havs. Ekstra fint blir det når grøftene ryddes for småsøppel.

For å være med i den felles aksjonen, henter du gratis ryddepakker på Coop Prix Storjord. Fyll sekken med marint avfall, last opp bilde og registrer funn på coop.no/coop-rydder-norge. Når du registrerer funn, mottar du en aksjonskode for gratis levering på Høgforsmoen gjenvinningsanlegg.

 

Med vennlig hilsen

Beiarn kommune

Anne Maren Wasmuth