Ungdomsklubben på Moldjord skole skal ta ansvar for å organisere alt vi får inn, vi vil bruke ett rom på skolen som skal fungere som både et leveringspunkt og et hentested for flyktninger når de kommer.

Innsamlingen begynner nå, og vi håper at dere kan bidra!
Vi trenger alt fra klær til barn og voksne til kopper og kar til kjøkkenet.

Alt kan leveres på Moldjord skole på rommet «klekkeriet».
Det er åpent hver dag kl: 08-15, og torsdager kl: 08-20.

Hvis du har noen spørsmål kan du ta kontakt med:
Chris Winfield (47706717) eller Marit Moldjord (48119259)

Takk for bidraget!

(Klikk på bildet for å åpne plakaten)
Plakat til innsamling2.png