Vi håper at dette kan være et godt alternativ i den vanskelige tiden vi nå er inne i med streng adgangskontroll inn på helseinstitusjonen.

Sykehjemmet har fått Ipad med løsningen 2meet slik at familie og venner kan ha kontakt med sine på sykehjemmet med videosamtaler.
Til sammen kan 5 ulike familiemedlemmer ringe inn til beboeren på institusjon.

Dersom man ønsker en videosamtale med noen av beboerne må man kontakte avdelingen for nærmere avtale.
Man vil da få instruks via SMS om hvordan dette kan gjøres. Det er ikke alltid det passer, men da finner vi en tid og ringer opp igjen slik at dere får et møte med deres nærmeste.