Beiarn kommune formidler informasjon om utleie av leiligheter/hybler/hus til de som kontakter kommunen. Dersom du/dere har ledig og vil ha hjelp til å formidle dette til eventuelle leietakere, ta kontakt med Marit Moldjord på tlf. 481 19 259 eller send en e-post til post@beiarn.kommune.no