Kart med inntegnet trasé skal alltid være med.

Legeerklæring, hogsttillatelse eller byggetillatelse legges ved der det er aktuelt.

Dersom kjøretrasé går over privat grunn og man ikke selv er grunneier skal grunneiers tillatelse følge med før en søknad behandles. Grunneiers tillatelse trenger ikke å følge med dersom man selv er grunneier, eller man kun skal kjøre over statlig grunn.

Søknaden blir ikke behandlet før nødvendige vedlegg er levert, så ønsker du en rask saksgang er det lurt å få med alt med en gang.