Beiarn kommune kan være behjelpelig på mange måter. Vi har og kan være behjelpelig med lokaliteter. Vi har næringsarealer klar for bygging.  Vi har gunstige finansierings og lånemuligheter. Vi har kontakter mot fagmiljø på fylkeskommunalt og statlig nivå.

Beiarn kommune har også en ordning med etableringstilskudd.

Går du med en ide så er det bare å ta kontakt. Vi kan være behjelpelig med utviklingsprosessen, fra ide til etablering av eget selskap.

Vi har vårt eget næringsselskap Sjøfossen Næringsutvikling AS som også kan bistå gründere på alle områder.

Ta kontakt med næringskonsulenten, Bjørnar Brændmo, tlf : 99558250,            mail : bb@beiarn.kommune.no