For å kunne nå ut til flest mulig og de familiene som trenger det aller mest er vi avhengige av at dere som kjenner familiene og nøkkelpersoner i samfunnet som arbeider tett på sårbare familier hjelper oss å dele informasjon. Vedlagt ligger informasjon du kan dele direkte med familien. Mange i hjelpeapparatet har ofte ikke kjennskap til familiens økonomiske situasjon, og det kan oppleves som vanskelig å spørre om familien har behov. Da er det fint at alle foreldre får informasjon og oppfordring om man ønsker at de sier ifra dersom de har behov for tilbudet.

Målgruppe:
Familier med svak økonomi over en lengre periode
Familier som har minst ett barn i alderen 6-13 år
Familier som ikke har tilsvarende tilbud
Familier som klarer seg selv uten tett faglig oppfølging

 

Organisering av oppholdene
Ferie for alle oppholdene arrangeres med hjelp av våre mange flotte frivillige som vil være tilstede og tilrettelegge for at familien får gode opplevelser under oppholdet. På hvert ferieopphold vil det være en frivilligleder/ferieleder som har det overordnede ansvaret for aktivitet og beredskap på turen. Våre frivillige har ulike bakgrunner og vil være tilstede å gi støtte først og fremst som medmenneske, ikke som fagpersoner. Det betyr at familiene må klare seg selvstendig både språklig, helsemessig og praktisk da det ikke vil være verken tolk eller fagpersonell tilstede for å følge opp familiene. Våre frivillige er over 18 år, blir gitt opplæring av Røde Kors og må levere politiattest for å kunne være frivillig. Frivillige og deltakere over 18 år kan ikke være alene med barn under 18 år på oppholdene. Oppholdene er gratis for familiene og skal ikke medføre ekstra utgifter i transport, overnatting, mat og utstyr. Ferie for alle er et aktivt ferietilbud og mange av aktivitetene foregår ute. Det er foreldrene selv som har ansvaret for barna sine under oppholdet. En god dialog for å sikre at familiene har alt de trenger av nødvendig utstyr og klær pakket er spesielt viktig.

 

Påmelding
Viktig informasjon til deg som påmelder ligger vedlagt.

Ferie for alle har fra vinterferien fått et nytt søknadssystem som skal gjøre søknadsprosessen enklere for påmelderne.
Påmelding til ferieopphold går gjennom deg som påmelder på påmeldingsskjema under:

Røde Kors - Ferie for alle | Røde Kors (service-now.com)

 

Søknadsfrist 26.01.23

Obs! Kort søknadsfrist! Søknadsportalen blir stående åpen så lenge det er ledig plass på oppholdene. Når oppholdene er fylt opp er det mulig å stå på venteliste.
Det er alltid noen som må melde avbud før oppholdet, dersom familien har mulighet til å være fleksibel er det gode muligheter for å få plass selv om det ikke er plass i første omgang.

 

Søknadsprosessen
Når søknadene er ferdigbehandlet, vil svar på søknaden komme digitalt gjennom det nye søknadssystemet. Som påmelder svarer dere digitalt på om familien takker ja eller avslår tilbudet. Vi kommer også til å sende et brev vi ønsker dere skal videreformidle til familiene som har fått innvilget søknaden. Brevet inneholder praktisk informasjon om innhold, dato og sted for ferieoppholdet familiene får tilbud om å delta på. Tildelingen vil være på plass i løpet av uke 5.

 

Endringer kan forekomme
Som påmelder ber vi deg være oppmerksom på at det kan komme endringer, og vi oppfordrer dere til å informere familiene om dette ved påmelding. Røde Kors følger de råd som myndighetene gir og tilpasser våre aktiviteter deretter.


Mer informasjon om Ferie for alle i Røde Kors finner du HER. (https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle/)
Dersom du har noen spørsmål, tilbakemeldinger eller lignende er det bare å ta kontakt!

 

Takk til deg som er påmelder for at du formidler tilbudet og søker for familiene som er i målgruppen!