Det viser seg slik at det må utbedres i opplagringen i andre enden av Vold bru,

det vil si at man ikke klarer opprettholde fristen for åpning nå på Søndag 27.09.

Det betyr at Vold bru må holdes stengt til onsdag 30.09.2020 ca kl 12.00.

 

Vi beklager problemene dette måtte medfølge.