Få med deg denne om du kan. Fredsutstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom Salten kultursamarbeid og barnehagene i Salten, hvor også avdeling Moldjord fra Beiarn barnehage deltar.

Norsk Luftsfartsmueum skriver:

På selveste frigjøringsdagen åpner vi utstillingen Du-E hos oss i den militære delen. Temaet for utstillingen er fred og toleranse, og hvem står bak disse utrolige verkene?

Det er nemlig ni barnehager i Salten, som sammen med ni profesjonelle kunstnere har forsøkt å utrykke deres følelser rundt dette temaet. Resultatet er fantastisk, og du kan se utstillingen her i sin helhet i hele sommer. Det er Salten Kultursamarbeid som står bak prosjektet som har som formål å rette søkelys på fred, demokratisk tankesett, toleranse og bekjempelse av hatefulle ytringer.

Les videre på hjemmesiden deres