Organisering av sorggruppene i Beiarn kommune

Sorggruppe for barn: fra 5 til 11 år, møtes annenhver uke

Sorggrupper for ungdom: fra 12 til 15 år og fra 16 til 18 år, møtes én gang i måneden 

Sorggruppe for unge voksne: fra 19 til 30 år, møtes én gang i måneden 

For informasjon/påmelding ta kontakt med

Carina Stokland, frivillig i Stiftelsen Salus

Telefon: 472 55 119

telefontid: mandager kl. 18 – 20, onsdager og fredager kl. 12 - 14

e-post: carina@stiftelsensalus.no

Mer informasjon om Stiftelsen Salus under https://www.stiftelsensalus.no