Hvis du har psykiske vansker eller lidelser, har kommunen ulike tilbud som skal styrke din evne til å mestre livet. 
Det kan være hjelp til å finne sosiale aktiviteter, råd og veiledning både til deg og dine pårørende, samtalegrupper med mer. 
Dagsenteret er åpent fra 09.00- 13.30

- tirsdager er det turdag.

Dagtilbudet i Holmen er rusfritt.

Dagsenteret arrangerer dags og overnattingsturer, disse er rusfrie.

Vi har dagtilbud på sykehjemmet for demente og personer med behov for avlasting.

Vi bidrar også til hjelp med Individuell Plan via SamPro

Ansvarlig for Holmen dagsenter er Morten Hammer