Første skoledag 1.jpgFørste skoledag startet i gymsalen med frokost til hele skola. Rita ønsket velkommen til nytt skoleår og spesielt til de fem nye førsteklassingene.

Første skoledag 2.jpg

Et godt og tiltalende frokostbord.

Første skoledag 3.jpgÅrets førsteklassinger

Første skoledag 4.jpgAlle elevene

Første skoledag 5.jpgAlle elevene og lærerne minus Anniken og Sture.