Referat foreldremøte 15.oktober 2019

 

Til stede:  Julie, Vanja, Anne-Grete, Marit, Torbjørn, Lena, Christian, Ingrid, Benny, Kafa, Nada, Abdelwahid, Zakarias  (Rita, Anniken, Ann-Rigmor, Siri)

 

 • Rita ønsket velkommen og refererte fra forrige møte
 • Siri informerte om Fagfornyelsen, overordnet del. Den ligger på udir sine nettsider, og foreldrene oppfordres til å gå inn der.  De nye planene for fagene kommer utover november.
 • Høstens aktiviteter v/Ann-Rigmor:         
  • 1.temaperiode:  Vær en venn.  Fadderne tar ansvar for sine respektive fadderbarnJ
  • Bli`med-dansen:  Moldjord skole deltok, elevene ble filmet og lagt ut på NRK
  • Brannvernuke uke 38:  Vi gikk gjennom rutiner for brannøvelse og hadde en varslet brannøvelse.  Vi oppfordret elevene til å gå hjem og snakke om brannvern, kanskje holde en brannøvelse hjemme
  • Idrettsdag 12.september på Moldjord skole sammen med Trones
  • Moldjord skole er en helsefremmende skole. 24.september deltok vi på Helse for alle, en aktivitetsdag.  Vi hentet inn Hoppetussakassene
  • DKS:  6.klasse:  Tegn en bok, 5.-8.klasse laget skyggeteater om draugen m.fl, 1.-4.har vært på samisk teater
  • Årets tv-aksjon: Elevene bakte og solgte boller og fikk inn kr.1840 til Care.  I år fikk vi bestilling på 30 boller til kommunestyret.
  • Uteskole:  fra skolestart t.o.m uke 41.  Vi har brukt nærmiljøet; Innerjorda, Moen, Elvestien og skola til oppgaver og aktiviteter fra læreplanen. Alle uteskoledagene har vært tverrfaglige. Vi har hatt stort fokus på å arbeide sammen.  Det har også vært tur til Sølvskattstien med tema sagnet, jakt før, nå og i fremtiden, gamle tradisjoner, Ares gård.  Vi var på Lemmen i et strålende vær med forskjellige aktiviteter: rute med artsbestemmelser, bading, fisking, bærplukking, og dagen etter ble det laget blåbærpai med is. Vi har hentet inn Hoppetussakassene på Sølvskattstien og Arstadfjellet, og vi har hatt sykkelløypedag. Bilder tatt underveis legges ut på kommunens hjemmesider.   Siste uteskoledag var det oppsummering, repetisjon, evaluering og «prøve».  Alle elevene var fornøyde med å ha uteskole.  Foreldrenes inntrykk er at elevene har trivdes. 
  • Videre fremover skal vi ha lesekampanje, form ikke bestemt.  DKS uke 45.  Vi er opptatt av kultur, vi skal ha tradisjonell julandersfeiring, synge i trappa i advent, fotballturnering før jul, synge på sykestua, juleverksted, julegrøt sammen med barnehagen.
 • Samarbeid skole-hjem v/Anniken:
  • Understreke viktigheten av at utstyr er i orden, sjekke at sykler/ski er i orden og at skisko passer i god tid mm.
  • Ha med gymtøy og innesko, alle må ha sko for å ikke skade føttene.  1.4.klasse dusjer ikke p.g.a at det tar for lang tid. De skal likevel ha med seg sko, og noe lettere tøy dersom de ikke bare kan kle av seg de ytterste lagene.  5.-7.klasse har valgfri dusjing når gymtimene er i siste time
  • Merk tøy/utstyr, ikke alle elevene har kontroll på hva de eier
  • Hjelp de yngste å få med seg det de trenger til skoledagen, spør/sjekk med de eldste om de har med seg det de trenger
  • Enkelte har lagt seg til en (u)vane med å løpe hjem i friminuttene dersom de har glemt noe.  Dette er ikke o.k.
  • 17.mai og juleavslutning:  Foreldrene innsats er uvurderlig og noe som skolen setter stor pris på.  Foreldrene er hjertelig velkomne til å arrangere andre aktiviteter for elevene også.
  • På spørsmål om Hoppetussaavslutning slik som i fjor, svarer Rita at elevene er for lite engasjert til at skolen lager et arrangement.   Ønske fra skolens side at det i så fall blir et foreldretiltak.

Rita:

 • DKS-produksjon til våren: Begge skolene og barnehagene. Tema Beiarn før, nå og inn i fremtiden.  Det skal være en utendørs produksjon.  Vi blir nok å trenge hjelp fra foreldre til kostymer, kulisser, scene, salg mm. Hvert 3.år skal det vøre en større produksjon som skal handle om lokalmiljøet. 
 • Trygg trafikk:  Noe vi arbeider med.  Ønske fra skolens side om å arrangere en ettermiddag til våren der foreldrene kan gå over elevenes sykler og evt.få hjelp til å få dem reparert
 • Grillhytte:  Er bestilt fra Alta Skifer med montering.  17m2, plass til 20 voksene.  Tomta er klar, vaktmestrene støper fundament.
 • Elevene ønsker seg trampoline. Det er penger igjen på utemiljøkontoen, det blir en trampoline på bakkenivå som blir ute hele året. 
 • Vi ble trukket ut på «Alle i bevegelse» og vant en aktivitetspakke.  Ble byttet fra sommerpakke til vinterpakke siden vi allerede har denne.  Inneholder bl.a.rompeakebrett, jetski mm.  Et evt. mellomlegg betales av FAU.
 • Brosjyre fra FAU Trones:  Årshjul: Hva forventes av deg som forelder? Lage tilsvarende for Moldjord?
 • Julegudstjeneste: Det er mange år siden det var skolegudstjeneste i forbindelse med julen, det er bare  betegnelsen som henger igjen.  Vi vil i samarbeid med barnehagen ha en samlingsstund i kirka der vi synger julesanger, leser juleevangeliet mm.  Vi ønsker å bevege oss ut av skolen og benytte kirken med alt det den har å tilby av stemning; lys, mørke, akustikk. Denne samlingen er obligatorisk for alle. Det blir lysmarsj tilbake til skolen der vi samler oss til grøtfest sammen med barnehagen. 
 • FaU:  det må velges to representanter , må ikke være klassekontakter.
 • Klassekontakter: 1.klasse:  Lena (Hammer?), Marit vara. 3.-4.klasse:  Nada, Monali vara (?) 5.-7.klasse:Kine, Julie vara

Ref. Siri.