SAKSLISTE               Møteinnkalling   Møteprotokoll

Eiermøte. Som en del av dagen vil Beiarn formannskap avholde eiermøte med Sjøfossen Næringsutvikling as. Innholdet i denne delen har karakter som gir grunnlag for lukket møte iht Kommuneloven §31.

Orienteringer:
Båtrutetilbud i Beiarfjorden
Mobildekning
Status boligbygging
Utredning flerbrukshall
Retaksering av eiendomsskatteobjekter - budsjett og finansiering
Regionalt samarbei i NAV - vår formelle behandling

Saksliste

28/18           18/546

                     GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET
 

29/18           17/455                                                                                                             

                     STAVKIRKA PÅ SAVJORD
 

30/18           16/1072                                                                                                           

                     DIGIPRO HELSE
 

31/18           18/257                                                                                                             

                     SØKNAD OM TILSKUDD OG UNDERSKUDDSGARANTI
 

32/18           18/549                                                                                                             

                     EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER
 

33/18           18/550                                                                                                             

                     EIENDOMSSKATT - UTSKRIVNINGSALTERNATIV OG SKATT % FOR INNTEKTSÅRET 2019
 

34/18           18/545                                                                                                             

                     BUDSJETTREGULERING DRIFT 2018
 

35/18           18/553                                                                                                             

                     HELSENORD - REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035

 

Sted, dato

Monika Sande

ordfører