SAKSLISTE                                 Møteinnkalling    Møteprotokoll

Orienteringer:

Orientering om administrativ oppfølging av DigiPro Helse og om et fellesprosjekt med andre kommuner ang. Digitalisering – mottatt 1.000.000 i skjønnsmidler.

Orientering om bruk av kompetansemidler og prioriteringen av disse.

Orientering om de tilsettinger som foretas i disse dager.

 Orienteringer etter møte med samferdselsråden 9. mai.

 

REFERATER

 

DELEGERT VEDTAK

16/18           18/258     GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET                                                                                                           

17/18           17/506     BEIARN EIENDOM - LÅNERAMME
 

18/18           16/1041   ENDRET LÅNERAMME – JUSTERING AV SELSKAPSAVTALE
 

 

 

 

Beiarn kommune, 09.05.2018

Monika Sande

Ordfører

 

 

fskap 160518.PDF