Saksliste      Møteinnkalling    Møteprotokoll

Referater

Delegerte vedtak

40/18 18/638  Godkjenning av protokoll - Formannskapet

41/18 18/636 Revidert investeringsbudsjett

42/18 18/278 Økonomiplan 2019-2022  Budsjett 2019

 

Beiarn kommune 23.11.18

Monika Sande
ordfører