Historielaget takker for tildeling av forskjønningsmidler på 10.000,-

Vi har revet det gamle og falleferdige uthuset og kjørt bort mattrialer og avfall. Vi har også tynnet ut skog og busker mot skolen, parkeringsplassen og fylkesveien.

Nye stoler og hagebord er også kjøpt.