Haugmo/Isralesbakk grunneielag har ordnet med gapahuk ved Gjeddåholmen

UL Enighet har fått laget ny trapp og belysning, samt satt opp benker ved ungdomshuset på Arstad.

Stormoen gård har laget ridebane på Moldjord

Beiarn historielag har satt opp benker utenfor Klokkergården, og fjernet et gammel uthus.

Arstad grunneielag har laget uteplass med benker og bålplass ved Arstadvatnet

FAU Moldjord har satt opp benker

NBI har kjøpt inn kasser til frisbee og fotballer, og satt opp tilskuerbenker.