Konkurransen var knyttet til flere relevante temaer innenfor friluftsliv og kompetansemål innenfor
grunnskolens læreplanmål. I hver øvelse får laget poeng for ferdighet, samarbeid og kreativitet. 

Her er bilder fra konkurransen: