Etter avslutta jakt skal alle vald levere statistikk over årets jakt med opplysninger om felte dyr, sett elg/hjort og slaktevekter. Ved jaktas slutt skal det innleveres kjever av elg og hjort på et nærmere angitt tidspunkt.

Bestandsrapport for elgen i Beiarn kommune 2021