Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
22. juni 2020 kl. 12:28

Korona informasjon

Koronatelefonen i Beiarn kommune 913 27 100​ mandag til torsdag

Les mer

Jegerprøven

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis. Etter gjennomført kurs kan du avlegge en elektronisk eksamen som  kommunen arrangerer. Alle jegerprøveeksamener gjennomføres elektronisk.

Målgruppe

Personer som i kalenderåret fyller 14 år (gjelder bare småvilt) eller 16 år som ønsker å drive jakt eller fangst.

Kriterier/vilkår

Jegerprøven kan avlegges av alle som i kalenderåret er 14 år eller eldre. Opplæringsjakt på småvilt kan foregå fra fylte 14 år til fylte 16 år. (Man trenger ikke å ha avlagt jegerprøven.) Opplæringsjakt på storvilt kan foregå fra fylte 16 år til fylte 18 år. (Da kreves det at jegerprøven er bestått og at skyteprøven er avlagt for de artene som det kreves for.)

Pris for tjenesten

Når du skal gå opp til eksamen, må du betale et eksamensgebyr på 300 kroner. Gebyret skal betales elektronisk her:

http://jegerproveeksamen.no/for-kandidater/.

 


 

Partnere

Studieorganisasjoner, vanligvis Norges Jeger- og Fiskerforbunds lokallag

Ny elgjeger

Ny elgjeger - brosjyreformat

Jegerprøve og opplæringsjakt

Jegerprøve og opplæringsjakt

aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen arrangerer elektronisk eksamen. Ta kontakt med kommunen din for å melde på kurs.

Søknaden sendes til

Beiarn Kommune
8110 Moldjord

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen sender eksamensbesvarelsene til Jegerregisteret. Når du har fullført det obligatoriske kurset og bestått skriftlig eksamen, skriver kommunen ut bevis for at jegerprøven er avlagt.

Klagemulighet

Du kan ikke klage på ikke-bestått eksamen. Du kan gå opp til ny eksamen, og betale eksamensavgift for hvert forsøk.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Landbruks- og kulturadministrasjon
Postadresse:Moldjord 8110 MOLDJORD
Besøksadresse:8110 MOLDJORD

Kontaktpersoner

Navn:Thomas Olufsen Skrautvol
Tittel:Fagleder, skog, utmark og miljø
Telefon:906 11 579
Epost:Thomas.Olufsen.Skrautvol@beiarn.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2019-02-27 13:00
Gyldig fra2014-02-07
Gyldig til2017-06-30