Planforslaget inneholder Planbeskrivelse, Planbestemmelser, seks (6) Plankart med planid 2023001, alle datert 18.10.2023.
I tillegg følger samlerapport konsekvensutredning datert 18.10.2023, Geoteknisk områdestabilitetsvurdering datert 18.09.2023 og Ingeniørgeologisk rapport bergskjæring og skred datert 02.10.2023. 

Merknader i saken sendes Beiarn kommune (post@beiarn.kommune.no) innen 14. desember 2023.

Sakens dokumenter kan lastes ned under:

2023001_Planbeskrivelse_Fv813.pdf

2023001_Planbestemmelser_Fv813.pdf

2023001_Plankart_Fv813_1.pdf

2023001_Plankart_Fv813_2.pdf

2023001_Plankart_Fv813_3.pdf

2023001_Plankart_Fv813_4.pdf

2023001_Plankart_Fv813_5.pdf

2023001_Plankart_Fv813_6.pdf

2023001_Samlerapport konsekvensutredning_Fv813.pdf

RIG-R01 Avklaring av områdestabilitet.pdf

INGGEO-01_Fv. 813_Ingeniørgeologisk rapport bergskjæring og skred.pdf

B01 - veitegning.pdf

C01 - veitegning.pdf

C02 - veitegning.pdf

C03 - veitegning.pdf

C04 - veitegning.pdf

C05 - veitegning.pdf

C06 - veitegning.pdf

C07 - veitegning.pdf

C08 - veitegning.pdf

C09 - veitegning.pdf

F01 - veitegning.pdf

F02 - veitegning.pdf