SAKSLISTE     Møteinnkalling   Møteprotokoll

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

REFERATER

 

41/18           18/616                                                                                                             

                     GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET
 

42/18           18/588                                                                                                             

                     HOVEDPLAN VEI - HANDLINGSPLAN 2019 - 2022


 

43/18           18/592                                                                                                             

                     PRIORITERTE INVESTERINGER I PERIODEN 2019 - 2022
 

44/18           18/560                                                                                                             

                     MØTEPLAN 2019
 

 

Dokumentene legges ut til offentlig ettersyn på biblioteket og servicekontoret i Beiarn kommune.

 

Beiarn kommune, 08.11.2018

Monika Sande

Ordfører