SAKSLISTE     Møteinnkalling     Møteprotokoll

 

Saksnr.

Arkivsaksnr.

 

 

 

Tittel

REFERATER

 

45/18           18/650                                                                                                             

                     GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET
 

46/18           16/807                                                                                                             

                     SAMARBEID OM NAV I INDRE SALTEN


 

47/18           18/636                                                                                                             

                     REVIDERT INVESTERINGSBUDSJETT 2018
 

48/18           18/60                                                                                                               

                     RESSURSER OG RAMMETIMER  2019
 

49/18           18/628                                                                                                             

                     SALG AV BOLIGER
 

50/18           18/561                                                                                                             

                     SKAL BEIARN SØKE OM STATUS NASJONALPARKKOMMUNE?
 

51/18           18/278                                                                                                             

                     ØKONOMIPLAN 2019 - 2022  BUDSJETT 2019
 

 

Dokumentene legges ut til offentlig  ettersyn på biblioteket og servicetorget i Beiarn kommune.

Beiarn kommune 29.11.2018.

Monika Sande

Ordfører