SAKSLISTE    Møteinnkalling       Møteprotokoll

 

32/18           18/558  
                     GODKJENNING AV PROTOKOLL - KOMMUNESTYRET                                                                                                           

 

33/18           17/7                                                                                                                 

                     MOTORFERDSEL I UTMARK - FORSLAG TIL NYE RETNINGSLINJER
 

34/18           18/499                                                                                                             

                     BRØTESATSER PRIVATE VEGER 2018 - 2019
 

35/18           18/488                                                                                                             

                     VALG AV NYTT MEDLEM TIL SAKKYNDIG NEMND
 

36/18           18/485                                                                                                             

                     KONSTITUERING - SAKKYNDIG NEMND
 

37/18           17/455                                                                                                             

                     STAVKIRKA PÅ SAVJORD
 

38/18           18/545                                                                                                             

                     BUDSJETTREGULERING DRIFT 2018
 

39/18           18/549                                                                                                             

                     EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER
 

40/18           18/550                                                                                                             

                     EIENDOMSSKATT - UTSKRIVNINGSALTERNATIV OG SKATT % FOR INNTEKTSÅRET 2019
 

 

 

 

Sted, dato

 

 

 

Monika Sande

ordfører